GLOBALE DAGINDELING "DE PIRATEN"


7.00 tot 9.00 uur:             Kinderen worden gebracht en er vindt overdracht plaats met de ouder. Als de ouder weggaan, afscheid nemen/uitzwaaien. De ouder zorgt ervoor dat de jas/tas van zijn kind wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek. (kapstok/ mandje) Er is gelegenheid tot vrij spelen en eventueel een knuffelmoment. Rond de klok van 09.00u, zijn alle kindjes binnen en wordt er gezamenlijk opgeruimd.

8.25 tot 9.00 uur:             Op schooldagen worden de BSO kinderen naar school gebracht of ze gaan zelf naar school. Indien nodig brengt een beroepskracht ze in de klas.

9.00 tot 11.30 uur:            We beginnen met het wassen van de handjes en gaan aansluitend aan tafel en starten met de bekende liedjes, bewegingen/dansjes etc of lezen een boekje voor. We heten alle kindjes welkom! Er is tijd om kinderen hun verhaal te laten vertellen. Ook de baby’s worden hierbij betrokken, tenzij ze hun slaapmoment hebben. Ook is het tijd voor het eten van een craccotte/soepstengel en ontbijtkoek en drinken van een beker thee of water. Hierna vindt een verschoonronde plaats of gaan kinderen op het potje/wc.

We starten rond de klok van 09.45u allemaal aan een geplande activiteit n.a.v. onze thema. Verder is er tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens de ruimte voor een eventuele buitenmoment met de kinderen. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling door het bos! Voor de baby’s is er dan extra tijd om te knuffelen of ze gaan lekker mee om een frisse neus te halen! Er zijn ook kinderen die na het tafel moment toe zijn aan hun slaapje, deze krijgen tijdens het verschoonmoment hun pyjama/slaapzak aan en worden door de beroepskracht naar bed gebracht.

11.30 tot 13.00 uur:          Rond de klok van 11.30 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd. Waarna we de handjes gaan wassen en gaan aansluitend aan tafel voor de lunch en we starten met de bekende liedjes, bewegingen/dansjes etc of lezen een boekje voor. En de eventuele nieuwe kinderen worden verwelkomt. De kinderen mogen meehelpen met het dekken van de tafel. (borden, vorken, bekers, beleg). De baby’s worden ook mee aan tafel genomen of krijgen de fles. Na het eten ruimen we samen de tafel af en wassen onze handen/gezicht. Er vindt een verschoonronde plaats of gaan kinderen op het potje/wc en de kinderen, die een middagdutje doen, worden rustig klaargemaakt voor het slaapje, krijgen hun pyjama/slaapzak aan en worden door de beroepskracht naar bed gebracht.

12.00 tot 13.00 uur:          Op schooldagen worden de BSO kinderen worden van school gehaald of komen zelf naar de BSO.

Kinderen die alleen de ochtend blijven, worden opgehaald. Er vindt overdracht plaats met de ouder.

Kinderen die alleen de middag komen, worden gebracht. Er vindt overdracht plaats met de ouder. Als de ouder weggaan, afscheid nemen/uitzwaaien. De ouder zorgt ervoor dat de jas/tas van zijn kind wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek. (kapstok/ mandje)

13.00 tot 14.30 uur:          Rustperiode voor de hele groep. De muziek staat eventueel zachtjes aan i.v.m. de middagslaapjes of er wordt tv gekeken (max 20/30 minuten) en er is extra tijd voor een aandachtmoment voor de kinderen die net gebracht zijn. Er is tijd om zelf een boekje te lezen, te puzzelen, tekenen en/of voorgelezen te worden. Tijdens dit rustmoment worden er bewust rustige activiteiten gedaan en is er ook extra tijd voor knuffelmomenten.

14.45 tot 15.30 uur:          Op schooldagen worden de BSO kinderen van school gehaald of komen zelf naar de BSO.

14.30 tot 16.30 uur:          De kinderen worden weer wakker en worden uit bed gehaald Er vindt een verschoonronde plaats of gaan kinderen op het potje/wc en na het aankleden gaan we aan tafel. Alle kinderen krijgen iets te drinken thee/water/ranja en gezamenlijk eten we fruit.

De nieuwe kinderen van de dag mogen eventueel starten aan de geplande activiteit n.a.v. onze thema. Verder is er tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens de ruimte voor een eventuele buitenmoment met de kinderen. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling door het bos! Voor de baby’s is er dan extra tijd om te knuffelen of ze gaan lekker mee om een frisse neus te halen! Er zijn ook kinderen die na het tafel moment toe zijn aan hun slaapje, deze krijgen tijdens het verschoonmoment hun pyjama/slaapzak aan en worden door de beroepskracht naar bed gebracht.

16.30 tot 18.00 uur:          Afsluiting van de dag vindt plaats in de kring of aan tafel. Even een korte terugblik op wat we de hele dag gedaan hebben. De kinderen krijgen allemaal nog de gelegenheid om iets te drinken en eventueel nog een klein tussendoortje. Er is nog tijd voor een verhaaltje, samen kletsen en/of een rustige activiteit. Kinderen worden tussendoor opgehaald en er vindt overdracht plaats met de ouders/verzorgers. Ook kan er op dit moment van de dag een warme maaltijd genuttigd worden bij de baby’s. ( dit dient zelf meegebracht te worden.) Bij de grotere kinderen ( vanaf de leeftijd van 18 maanden) gaan we er vanuit dat de warme maaltijd thuis genuttigd word. 

Wij wandelen op verschillende momenten op de dag. Daarnaast maken wij regelmatig een gezellig uitstapje met de kinderen. Tijdens deze wandeling/ uitstapjes zitten de kinderen in een wandelwagen of lopen we hand in hand. Ook tijdens deze momenten houden wij ons uiteraard, ook voor de thuisblijvers, aan de wettelijk bepaalde beroepskracht-kindratio

Voor de BSO kinderen vinden wij de tijd na school en in de vakanties vrije tijd voor de kinderen. Daarom hoeven ze niet verplicht aan de door ons georganiseerde activiteiten mee te doen.

Doordat we de kinderen lekker laten spelen, kan het voorkomen dat ze thuis komen met vieze kleding. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.

In de vakanties of op e.v.t. studiedagen worden er grotere activiteiten georganiseerd. Ook hier kunnen de kinderen vrijwillig aan meedoen. (Soms zit er een kleine financiële bijdrage aan vast) We organiseren o.a. speurtochten, dagjes weg naar bijvoorbeeld Balorig, hutten bouwdag, koekjes bakken, disco, sportdag, themadagen bijvoorbeeld: indianendag, etc. Ook kunnen de kinderen natuurlijk zelf een activiteit inbrengen.