DOELSTELLING EN PEDAGOGISCH BELEIDSPLANNEN


Kids Centre streeft naar een warme, veilige en gezellige omgeving voor het kind. We proberen zoveel mogelijk het kind het thuisritme aan te bieden met de wensen van de ouders rekening te houden. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plek om elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen, samen te eten en te slapen. Verder is het een plek om van elkaar te leren, met elkaar rekening te houden en ervaringen op te doen. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

Kids Centre werkt met 2 horizontale groepen dagopvang en 2 horizontale groep buitenschoolse opvang. 
 - De babygroep 0 tot 2 jaar, "de Kruimeldiefjes". 
 - De peutergroep 2 tot 4 jaar, "de Boefjes". 
 - De BSO 4 tot 12 jaar, "de Piraten".
 - De BSO 4 tot 12 jaar, "BSO Kids Centre".

Het kind krijgt bij Kids Centre 3 basisleidsters toegewezen. Per dag van de week is minimaal 1 van deze pedagogisch medewerkers werkzaam op de groep van het kind (dit geldt voor het structureel rooster, behoudens ziekte, verlof of vakantie) De medewerkers zijn tevens voor de ouders het eerste aanspreekpunt. 

Kids Centre werkt met schriftjes voor de kinderen van 0-2 jaar. Hierin schrijven de pedagogisch medewerkers de belevenissen van de dagen dat het kind hier komt, de ouders kunnen hier ook in schrijven over wat ze thuis beleeft hebben, als het kind een ander voedingsschema of slaapschema hebben gekregen, etc.  

Via de onderstaande links kunt u de Pedagogisch beleidsplannen downloaden

PEDAGOGISCH BELEIDSPLANNEN

  • Pedagogisch werkplan BSO Kids Centre.pdf   314k - 8 dec. 2013 08:12 door Domain Admin (v1)
  • Pedagogisch beleidsplan dagopvang.pdf   103k - 21 dec. 2010 01:38 door Domain Admin (v1)
    ‎Pedagogisch beleidsplan dagopvang‎
2 bestanden van pagina PEDAGOGISCH BELEIDSPLANNEN worden weergegeven.