GROEPSINDELINGEN


Binnen Kids Centre wordt er gewerkt met verschillende groepen. Elk kind wordt ingedeeld in zijn eigen vaste stamgroep.

We hebben 2 dagopvanggroepen: “de Kruimeldiefjes” en “de Boefjes”. Dit zijn 2 verticale groepen met kinderen van 0 t/m 4 jaar.

- Op maandag, dinsdag, donderdag werken we bij de dagopvang alleen met deze 2 groepen.
- Op woensdag en vrijdag werken we met 2 groepen. “de Kruimeldiefjes” en “de Boefjes” vormen samen 1 groep. “De Piraten” is de andere groep.

Bij de BSO werken we met de volgende groepen:

-      1 gecombineerde groep: “de Piraten”. Deze bevindt zich op onze hoofdlocatie. In deze groep zitten kinderen van 0 tot 13 jaar.
-      Daarnaast hebben we 2 BSO groepen: “BSO Kids Centre”. Deze bevinden zich op onze 2de locatie aan de sportweg. In “de Bandieten” zitten kinderen van 4 tot 13 jaar en in “de Rovers” zitten kinderen van 7 tot 13 jaar.

Tijdens de schoolweken werken we alle ochtenden, op maandag tussen 12.00 en 15.00 en op woensdagmiddag en vrijdagmiddag met “de Piraten” op onze hoofdlocatie.

Op maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag werken we met “BSO Kids Centre” op onze 2
de locatie aan de sportweg.

Tijdens de schoolvakanties werken we op woensdag en vrijdag met “de Piraten” op onze hoofdlocatie.

Op maandag, dinsdag en donderdag werken we met “BSO Kids Centre” op onze 2
de locatie aan de sportweg.

Wel hebben we ervoor gekozen om tijdens de vakantiedagen met de BSO groep te openen op onze hoofdlocatie. Dit omdat is gebleken dat ouders het fijner vinden om in de ochtend hun kinderen op 1 locatie te brengen. Rond 8.30 uur loopt de BSO groep dan gezamenlijk naar de BSO locatie aan de sportweg.

Groepsgrootte
Op dit moment is er sprake van 5 stamgroepen, van per dag maximaal:

- 16 kinderen in de groepen van 0-4 jaar (3 beroepskrachten)

- 22 kinderen in de groep van 4-13 jaar. (2 beroepskrachten)

- 12 kinderen in de groep van 7-13 jaar (1 beroepskracht)

- 16 kinderen in de groep van 0-13 jaar (3 beroepskrachten) (waarvan max. 3 0-jarige)


Op een dergelijke groep wordt de beroepskracht- kindratio gehanteerd volgens de kwaliteitseisen van kinderopvang. (https://1ratio.nl/bkr/#/)

Ieder kind wordt geplaatst op een vaste eigen stamgroep. In een vertrouwde groep kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. Op enkele momenten kan het zijn dat kinderen hun stamgroep verlaten of op een andere stamgroep worden opgevangen.
· Tussen 07.00-09.00 uur en tussen 16.30-18.00 uur kan het zijn dat groepen samengevoegd worden, dit is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal aanwezige beroepskrachten.
· De kinderen verlaten hun stamgroep als zij naar buiten gaan. Dit kan zijn wanneer zij gaan spelen op de buitenspeelplaats of met een uitstapje meegaan zoals wandelen in het dorp of bos.
· Voor de oudere kinderen van “de Piraten” bestaat de mogelijkheid om in de gang te spelen of te spelen in de extra groepsruimte. De beroepskrachten gaan regelmatig bij de kinderen kijken. Wanneer er kinderen bij zijn van jonger dan 3 jaar, dan is er altijd een beroepskracht aanwezig die toezicht houdt.
· Bij slecht weer mag op de locatie aan de sportweg gebruik gemaakt worden van het speellokaal van school.
· Wanneer er sprake is van een extra dag(deel) of ruiling van een dag(deel) en er binnen de eigen stamgroep geen plek is.
· Wanneer er op 1 van de groepen maximaal 6 kinderen zijn dan mogen beide groepen samengevoegd worden, mits er op dat moment in totaal maximaal 16 kinderen bij de dagopvang, maximaal 16 kinderen in de gecombineerde groep of maximaal 20 kinderen bij de BSO aanwezig zijn, anders blijven de beide groepen apart.

·
Op sommige dagen/momenten kan het, door de kind-aantallen, voorkomen dat wij genoodzaakt zijn een of meerdere kinderen op te laten vangen op de andere stamgroep.

De beroepskrachten kijken bij de keuze van het kind / de kinderen naar het kind zelf, naar zijn/haar behoeftes en evt. broertjes/zusjes op de andere groep. Om de veiligheid van het kind en de kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen zullen de beroepskrachten extra aandacht en oplettendheid schenken aan het betreffende kind(eren).

Voor de opvang van een kind op de andere basisgroep hebben we de schriftelijke toestemming nodig van de ouder. Bij de dagopvang kinderen wordt het onderwerp tijdens het intake gesprek besproken. Op het intake formulier staat een alinea waar de ouder kan tekenen om toestemming te geven voor het opvangen op een andere stamgroep. Bij de BSO groepen vult de ouder bij aanvang van ieder schooljaar een afsprakenformulier in die door hem ondertekend dient te worden. Hierop kan hij ook aangeven of hij hiervoor toestemming geeft.


“de Kruimeldiefjes” en "de Boefjes"

Beide groepen bestaan uit een ruimte met commode, bank, 2 boxen, verschillende kasten, een schommelstoel en wipstoeltjes. Daarnaast zijn er hoekjes gecreëerd om te spelen, zo is er een hoekje met het keukentje en 1 met de speeltafel voor de trein, blokjes of duplo en een hoekje voor de autootjes. Ook is er veel ruimte voor de kinderen om rond te tijgeren, kruipen, lopen en natuurlijk om te spelen met verschillende speelmaterialen.
Ook staat er in de ruimte nog een kleine tafel op kinderhoogte, hieraan wordt vaak gepuzzeld, gekleurd of gewoon gespeeld.

Voor het eten is er bij "de Kruimeldiefjes" gekozen voor een tafel met een bankje, op het bankje kunnen kinderen zitten, die al kunnen zitten. Ook hebben we, naast het bankje, kinderstoelen voor de kinderen die nog niet of nog maar net kunnen zitten.
Bij "de Boefjes" is er gekozen voor een podium met losse stoeltjes erop en een tafel ervoor, en kinderstoelen voor de kinderen die nog niet of nog maar net kunnen zitten.

De slaapkamers zijn beide aangrenzend aan de groepsruimtes en zijn voorzien van speciale, goedgekeurde bedjes. Ook is er eventueel een speeldoosje aanwezig voor rustgevende muziek. Op de slaapkamers staan een aantal stapelbedjes en peuterbedjes. De stapelbedjes zijn voorzien van een dakje zodat ook de kinderen die al kunnen staan, in het bovenste bedje kunnen liggen. Als ze een leeftijd hebben bereikt dat ze netjes in hun bed blijven liggen mogen ze slapen in een peuterbedje. 

Ook bevindt zich in beide slaapkamers een evacuatiebedje, dit is een bedje op wieltjes. De bedjes worden bij noodsituaties gebruikt om de kinderen op een snelle manier te verplaatsen naar de nooduitgang. 
 

Als uw kind naar de basisschool gaat, komen ze ook bij ons in de volgende groep terecht, deze groep is "BSO Kids Centre" aan de sportweg of “de Piraten” op de hoofdlocatie.

“BSO Kids Centre”
De lokalen bevinden zich aan de Sportweg in OBS de Regenboog. Onze ruimtes bevinden zich aan de linkerkant van de school en zijn ingedeeld voor het vermaken van kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. In 1 van de lokalen is een speelverdieping aanwezig. Hier kan onder en bovenop gespeeld worden met o.a. het constructiemateriaal (zoals lego/K’nex), de verkleedkleding voor eventuele rollenspellen, de poppenkast, op het speelkleed City of in de rustplek van kussens.
Daarnaast maken we gebruik van de gemeenschapsruimte van de school. Hierin staat verschillende tafels met krukken, hieraan kunnen de kinderen: eten en drinken, kleien, knutselen, puzzelen o.i.d.
Het speelgoed en knutselmateriaal is in verschillende kasten opgeborgen.
 
Als buitenspeelplaats maken wij gebruik van het schoolplein. Met muurtjes is het plein verdeeld in 2 pleinen. Aan de rechterkant (vanaf straat zicht) van het plein staat een speelhuisje, een groot klimrek, een  zandbak en 2 schommels. De linkerkant van het plein staat een tafeltennistafel en op de muur van de school is een doel geverfd. Ook is dit deel van het plein doormiddel van een groot S-vormig muurtje verdeeld in tweeën, aan het muurtje zijn houten bankjes bevestigd. Hier kunnen de kinderen gezellig bij elkaar zitten. 


 “de Piraten”
Op woensdag en vrijdag hebben we op onze hoofdlocatie een aparte groep voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op deze dagen maken we met deze groep gebruik van het lokaal van "de Boefjes".

Verder hebben we in ons gebouw nog een lokaal die bestaat uit een ruimte met hoge tafels, een knutselkast en een bank. In deze ruimte kunnen de eventueel oudere kinderen zelfstandig spelen. Er is materiaal om te kleien, knutselen, puzzelen of om te bouwen met k’nex, Clics of lego. Of ze kunnen op de bank rustig een boekje lezen.Op de hoofdlocatie vinden zich 2 keukens. “De Kruimeldiefjes” en “de Piraten” maken samen gebruik van 1 keuken en “de boefjes” maakt gebruik van de andere keuken. Ook bevindt zich in het gebouw, aangrenzend aan “de Kruimeldiefjes” en “de Boefjes” groepen, een ruimte met 5 peuter wc’s en 2 volwassen wc's.