INSCHRIJVINGEN


U kunt uw kindje laten inschrijven vanaf het moment dat u 12 weken zwanger bent. Met de leeftijd van 8 weken kunt u uw kindje plaatsten. Wij vinden het heel leuk om te weten als uw kindje geboren is. Wij hangen de geboortekaartjes op zodat ook andere ouders kunnen zien dat er weer een kindje is geboren.  
 
U kunt zich inschrijven door het het inschrijfformulier volledig in te vullen. U geeft aan met ingang van welke datum u het kind geplaatst zou willen hebben, de voorkeur van de dagen en het aantal dagen. Na ontvangt van 15 euro inschrijfgeld, ontvangt u een bericht van inschrijving en wordt uw kindje op de wachtlijst geplaatst.
Restitutie van inschrijfgelden is helaas niet mogelijk.
Zodra er plaats is krijgt u bericht van ons. Voordat u inschrijft kunt u ook altijd even bij ons langskomen om te kijken in het kinderdagverblijf. Belt u wel even van tevoren op voor een afspraak, zodat we ruim de tijd hebben voor u.
 
Plaatsing
De kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijving. Tweede en volgende kinderen uit een gezin komen in aanmerking voor voorrangsplaatsing, mits het nieuw aangemelde kind tijdig is ingeschreven. Op het plaatsingscontract zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op landelijk niveau overeengekomen tussen de ondernemers in de kinderopvang enerzijds en Boink (de     Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) en de Consumentenbond     anderzijds.

Wachtlijst
We hebben op dit moment voor een aantal dagen een wachtlijst. De snelheid van plaatsing is afhankelijk van de datum van inschrijving, de leeftijd van het kind en de gewenste dagen.
 
Wennen
Tussen de 1 á 2 weken voor de daadwerkelijke ingangsdatum van de opvang vindt het intakegesprek plaats. Dit gesprek is bedoeld om praktische zaken rondom uw kind en/of de buitenschoolse opvang te bespreken. Tijdens het intake gesprek krijgt de ouder informatie over de kinderopvang, en de werkwijze. Er zal tevens gevraagd worden naar informatie over uw kind en eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld eetgewoontes van uw kind(eren) zodat daar bij de opvang beter op in gespeeld kan worden. U hebt dan tevens de mogelijkheid tot het stellen van meer specifieke vragen.
Tijdens het intakegesprek gaat uw kind alsvast wennen op de groep. Na een aantal vaste rituelen kunt u uw kind weer ophalen. Eventueel kan er een afspraak gemaakt worden voor nog een wendag.          

AANMELDINGFORMULIER

  • Aanmeldingformulier Kids Centre juli 2014.pdf   110k - 6 jul. 2014 06:00 door Domain Admin (v1)
1 bestanden van pagina Aanmeldingformulier worden weergegeven.

OPZEGTERMIJN


Als opzegtermijn geldt een maand voorafgaand aan de maand dat uw kind Kids-Centre zal verlaten. Opzeggen dient schriftelijk of via de mail te gebeuren.
(Bijvoorbeeld als u kind 1 mei bij ons weg gaat, dan dient u vóór 1 april op te zeggen of
als u kind 16 mei bij ons weg gaat, dan dient u vóór 16 april op te zeggen)

U kunt met onmiddellijke ingang opzeggen:     
- wanneer uw kind 4 jaar is geworden en daardoor de basisschool gaat bezoeken;     
- bij blijvende invaliditeit van uw kind, zodanig dat uw kind het kinderdagverblijf niet meer kan bezoeken.