PERSONEELSINFORMATIE


Kids Centre hecht grote waarde aan goed personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook goed in de zin van enthousiast en gemotiveerd. Door gebruik te maken van gekwalificeerde en deskundige leidsters, trachten wij kwaliteit en continuïteit te garanderen. Ouders mogen verwachten dat hun kinderen op een vakkundige en plezierige wijze worden opgevoed en verzorgd. 
Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag ingeleverd. 

Ook hebben wij binnen ons bedrijf de mogelijkheid om een BBL-er op te leiden, dit is een leidster in opleiding die vaak al enige werkervaring heeft. Afhankelijk van hun ervaring en de behaalde competenties krijgen BBL-ers meer verantwoordelijkheid. Zij zullen echter nooit zonder gediplomeerde leidsters op de groep staan. Wel worden ze meegerekend in hetberoepskracht-kind-ratio. Bij de andere opleidingen zijn de stagiaires echter boventallig. 

BEROEPSKRACHT-KIND RATIO

Het beroepskracht-kind ratio bij de groepen dagopvang, bij de groepen buitenschoolse opvang en bij combi groep, wordt berekend op de volgende website:
https://1ratio.nl/bkr/#/
 

DIRECTIE

Sylvia
Na jaren lang kapster te zijn geweest, is Sylvia in september 2000 begonnen met de opleiding SPW-3 (Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3) versneld. Na haar stage bij kinderdagverblijf BamBam in Kampen, heeft ze daar nog een paar jaar gewerkt. Toch bleef het kriebelen om een eigen kinderopvang te starten. Op 4 april 2005 was het dan zover en opende ze Kids Centre. Naast het runnen van Kids Centre heeft ze zelf een groot gezin, naast 1 stiefzoon, 2 dochters en 3 zoons, heeft ze 1 geadopteerde zoon.
Naast al het administratieve werk blijft het werken op de groep natuurlijk favoriet,
je kan Sylvia op woensdag en vrijdag tegenkomen op een dagopvanggroep en op dinsdag en donderdag op de bso.

Joan
Joan is de oudste dochter van Sylvia en sinds maart 2017 moeder van een dochter, Kate. Tijdens haar opleiding SPW-3 is ze in januari 2008 mede-eigenaar geworden van Kids Centre. Na de opleiding SPW-3 heeft ze ook de opleiding SPW-4 gedaan. 
Joan kan je op maandag, dinsdag en vrijdag tegen komen op de BSO en op dinsdag en donderdag op een dagopvanggroep.

Lindsey
Lindsey is de 2de dochter van Sylvia en heeft in juni 2010 haar diploma, SAW-4, Sociaal Agogisch Werker niveau 4 gehaald. Sinds dien werkt ze ook bij Kids Centre, nadat ze een aantal jaren ervaring heeft opgedaan, is ze vanaf januari 2013 als mede-eigenaar toegetreden. In oktober 2014 is ze bevallen van een dochter, Djaliza en in september 2008 is daar zoon, Nowan bijgekomen.
Ze werkt op een dagopvanggroep, op de dinsdag en vrijdag en op de BSO op maandag en donderdag.


PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

Iris
Iris is moeder van 2 dochters, Raven en Jordan, en komt uit Kampen. Ze heeft al jaren ervaring in de kinderopvang. Sylvia leerde haar kennen bij een ander kinderdagverblijf. In januari 2006 is ze bij Kids Centre begonnen. Ze werkt gemiddeld 3 dagen per week op 1 van de dagopvanggroepen. Je kan haar tegenkomen op de maandag, dinsdag en woendag of vrijdag.

Wilma
Wilma is moeder van 3 zonen, Len, Ids en Lucas. Na jaren lang in Ens te hebben gewoond, is ze in 2009 naar Emmeloord verhuisd. Wilma heeft eerst een aantal jaar als gastouder gewerkt, in november 2008 is ze hier bij Kids Centre begonnen als invalster voor de zwangerschapsverlof van Iris. Toen Iris weer terug kwam is ze gebleven en werkt sinds dien op een dagopvanggroep op de maandag, dinsdag en donderdag.

Chantal
Chantal is hier in 2006 begonnen als stagiaire, na een tussenjaar genomen te hebben, heeft ze als BBL-er hier haar opleiding afgerond. Sinds 2011 heeft ze een zoon, Dylan, en in 2014 is daar een dochtertje, Hayley, bijgekomen.
Ze werkt op een dagopvanggroep, op de maandag, dinsdag en donderdag.
 
Lisanne
Lisanne is vanaf het begin van Kids Centre meerdere keren aanwezig geweest als stagiaire, maar na het behalen van haar niv. 2 en SPW-3 diploma, heeft ze in juni 2011 haar SPW-4 diploma behaald. En werkt ze nu als pedagogische medewerker bij ons. Je kunt haar naast de BSO op maandag, dinsdag en donderdag, ook op een van de andere groepen tegenkomen als invalkracht.

Annelies
Annelies is een oude bekende, ze heeft tijdens haar opleiding bij ons stage gelopen. Nu is ze sinds april 2018 bij ons in dienst. Haar zoontje, Tim komt tijdens haar werkdagen ook gezellig mee. Je kan Annelies tegen komen op een dagopvanggroep op donderdag en vrijdag en op de BSO op de dinsdag.