SPENEN EN KNUFFELS


Het is de bedoeling dat ouders zelf de knuffel en/of speen in het mandje van hun kind leggen. Wanneer een kind moeite heeft met afscheid nemen, mag hij/zij de speen of knuffel gebruiken tot 9.00 uur. 

Kinderen zijn vaak gehecht aan hun knuffel of speen. Daarom worden de knuffels en spenen meegenomen naar bed. Wanneer het kind ziek is of pijn heeft of getroost wilt worden mag het kind ook gebruik maken van de knuffel en/of speen.