top of page
Kid spelen met Bubble

DAGINDELING
BSO

7.00 tot 9.00 uur:             

Kinderen worden gebracht en er vindt overdracht plaats met de ouder. Als de ouder weggaan, afscheid nemen/uitzwaaien. De ouder zorgt ervoor dat zijn kind de jas/tas opbergt op de daarvoor bestemde plek. (kapstok) Er is gelegenheid tot vrij spelen en eventueel een knuffelmoment. Rond de klok van 09.00u, zijn alle kinderen binnen en wordt er gezamenlijk opgeruimd.
 

8.10 tot 8.45 uur:             

Op schooldagen worden de BSO kinderen naar school gebracht of ze gaan zelf naar school. Indien nodig brengt een beroepskracht ze in de klas.
 

9.00 tot 11.30 uur:           

We beginnen met het wassen van de handen en gaan aansluitend aan tafel. We heten alle kinderen welkom. Er is tijd om kinderen hun verhaal te laten vertellen. Ook is het tijd voor het eten van fruit en drinken van een beker thee of water. Hierna gaan kinderen eventueel naar de wc.

We starten eventueel rond 09.45u aan een geplande activiteit n.a.v. onze thema. Verder is er tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens de ruimte voor een eventuele buitenmoment met de kinderen. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling door het bos of dorp!

 

11.30 tot 13.00 uur:         

Rond de klok van 11.30 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd. Waarna we de handen gaan wassen en gaan aansluitend aan tafel voor de lunch, eventuele nieuwe kinderen worden verwelkomt. De kinderen mogen meehelpen met het dekken van de tafel. (borden, vorken, bekers, beleg). Na het eten ruimen we samen de tafel af en wassen onze handen/gezicht. Kinderen gaan eventueel naar de wc.
 

12.00 tot 13.00 uur:         

Op schooldagen worden de BSO kinderen worden van school gehaald of komen zelf naar de BSO.

Kinderen die alleen de ochtend blijven, worden opgehaald. Er vindt overdracht plaats met de ouder.

Kinderen die alleen de middag komen, worden gebracht. Er vindt overdracht plaats met de ouder. Als de ouder weggaan, afscheid nemen/uitzwaaien. De ouder zorgt ervoor dat zijn kin de jas/tas opbergt op de daarvoor bestemde plek. (kapstok).

13.00 tot 14.30 uur:         

We starten eventueel weer met de geplande activiteit n.a.v. onze thema. Verder is er tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens de ruimte voor een eventuele buitenmoment met de kinderen. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling door het bos of dorp.
 

14.45 tot 15.30 uur:         

Op schooldagen worden de BSO kinderen van school gehaald of komen zelf naar de BSO.


14.30 tot 16.30 uur:         

Gezamenlijk opruimen en samen aan tafel. Alle kinderen krijgen iets te drinken thee/water/ranja en we eten een craccotte/soepstengel en ontbijtkoek.

De nieuwe kinderen van de dag kunnen eventueel starten aan de geplande activiteit n.a.v. onze thema. Verder is er tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens de ruimte voor een eventuele buitenmoment met de kinderen. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling door het bos.


16.30 tot 18.00 uur:         

Om 16.30 uur krijgen de kinderen allemaal nog de gelegenheid om iets te drinken en eten nog een klein tussendoortje (appel). Samen hebben we even een korte terugblik op wat we de hele dag gedaan hebben. Er is nog tijd voor een verhaaltje, samen kletsen en/of een rustige activiteit. Kinderen worden tussendoor opgehaald en er vindt overdracht plaats met de ouders/verzorgers.

Wij wandelen op verschillende momenten op de dag. Daarnaast maken wij soms een gezellig uitstapje met de kinderen. Tijdens deze wandeling/ uitstapjes lopen we twee aan twee. Ook tijdens deze momenten houden wij ons uiteraard, ook voor de thuisblijvers, aan de wettelijk bepaalde beroepskracht-kindratio.

Voor de BSO kinderen vinden wij de tijd na school en in de vakanties vrije tijd voor de kinderen. Daarom hoeven ze niet verplicht aan de door ons georganiseerde activiteiten mee te doen.

Doordat we de kinderen lekker laten spelen, kan het voorkomen dat ze thuis komen met vieze kleding. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.

In de vakanties of op e.v.t. studiedagen worden er grotere activiteiten georganiseerd. Ook hier kunnen de kinderen vrijwillig aan meedoen. (Soms zit er een kleine financiële bijdrage aan vast) We organiseren o.a. speurtochten, dagjes weg naar bijvoorbeeld Balorig, hutten bouwdag, koekjes bakken, disco, sportdag, themadagen bijvoorbeeld: indianendag, etc. Ook kunnen de kinderen natuurlijk zelf een activiteit inbrengen.

verven
bottom of page