top of page
Kid spelen met Bubble

EXTRA &
RUILDAGEN

Extra komen of ruilen van dagen is over het algemeen mogelijk, mits dat het past in de groep en op de aangevraagde dag. Er worden geen kinderen boven de groepsgrootte geplaatst.

 

 • Extra dagen en ruildagen graag aanvragen via de ouderapp Nanny4all.

 • Extra dagen en ruildagen moeten minimaal 7 dagen voor de opvangdag worden aangevraagd. (dus opvang nodig op 18 april, dan ontvangen we graag de aanvraag voor 11 april)

 • Alleen dagen die minimaal 7 dagen voor de opvangdag zijn afgemeld kunnen worden gebruikt als ruildag. (dus uw kind komt niet op 18 april, dan horen wij dat graag voor 11 april) Ook afmelden kan via de ouderapp.

 • De ruildag kan tot 12 maanden later worden ingezet. Bijvoorbeeld: uw kind komt niet op donderdag 29 augustus en dit is afgemeld voor 22 augustus. Dan kunnen de uren ingezet worden tot 28 augustus van het jaar erna.

 • Let wel op: Wanneer u uw kind hebt afmeld voor een bepaalde dag, kan deze als ruildag door een andere ouder worden ingepland. Hierdoor is het mogelijk dat er niet altijd meer plaats is wanneer je de ruildag annuleert.

 • Ruildagen zijn kindgebonden en kunnen dus niet voor broers/zussen ingezet worden.

 • Feestdagen en onze vakantiesluiting zijn geen ruildagen.

 • Niet gebruikte ruildagen worden niet uitgekeerd in geld.

 • Wij keuren uw ruilaanvraag goed, wanneer er plaats is op de groep, dat wil zeggen dat wij geen extra medewerkers inzetten.

 • Een goedgekeurde en vervolgens door u geannuleerde ruildag kunt u niet opnieuw ruilen.

 • Extra uren worden achteraf in rekening gebracht tegen flex-tarief.

 

Dus afmeldingen wegens ziekte of afmeldingen op de dag zelf moeten gewoon betaald worden en kunnen niet geruild worden. Dit geldt ook voor kinderen die op rooster of flexibel komen.

Programma
bottom of page