top of page
Kid spelen met Bubble

GROEPSINDELING
 

Binnen Kids Centre wordt er gewerkt met verschillende groepen. Elk kind wordt ingedeeld in zijn eigen vaste stam/basisgroep.
We hebben 2 verticale dagopvanggroepen:

-      “de Kruimeldiefjes” met kinderen van 0 tot 4 jaar
-      “de Boefjes” met kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beide bevinden zich op onze hoofd locatie en zijn 5 dagen per week geopend.

Bij de BSO werken we met de volgende groepen:
-      1 gecombineerde groep: “de Boefjes”. Deze bevindt zich op onze hoofd locatie en is 5 dagen per week geopend. In deze groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar.


-      “BSO E.P. Seidelstraat” ook deze bevindt zich op onze hoofdlocatie. In deze groep zitten kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze groep is geopend op alle ochtenden van 7.30 tot 9.00 uur, tijdens schoolweken op de woensdagmiddag.


-      Daarnaast hebben we nog 2 BSO groepen: “BSO Kids Centre”. Deze bevinden zich op onze 2de locatie aan de sportweg. In “de Bandieten” zitten kinderen van 4 tot 13 jaar en in “de Rovers” zitten kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze 2 groepen zijn geopend op alle ochtenden van 7.30 tot 8.45 uur, tijdens de schoolweken op maandag-, dinsdag- en donderdag- en vrijdagmiddag.


We hebben we ervoor gekozen om tijdens vakantiedagen ook op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met de “BSO Kids Centre” groep te openen op onze hoofd locatie. Dit omdat is gebleken dat ouders het fijner vinden om in de ochtend hun kinderen op 1 locatie te brengen. Rond 8.30 uur loopt de BSO groep dan gezamenlijk naar de BSO locatie aan de sportweg.

Children's Prentenboeken

Ieder kind wordt geplaatst op een vaste eigen stam/basisgroep. In een vertrouwde groep kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijk ontwikkelen.

STAM/BASISGROEP
Ieder kind wordt geplaatst op een vaste eigen stam/basisgroep. In een vertrouwde groep kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. Op enkele momenten kan het zijn dat kinderen hun stam/basisgroep verlaten of op een andere stam/basisgroep worden opgevangen.

· Tussen 07.00-09.00 uur en tussen 16.30-18.00 uur kan het zijn dat groepen samengevoegd worden, dit is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal aanwezige beroepskrachten.

· Voor de oudere kinderen van “de Boefjes” en “BSO E.P. Seidelstraat” bestaat de mogelijkheid om in de gang te spelen of te spelen in een andere ruimte. De beroepskrachten gaan regelmatig bij de kinderen kijken. Wanneer er kinderen bij zijn van jonger dan 3 jaar, dan is er altijd een beroepskracht aanwezig die toezicht houdt.

· Bij slecht weer mag op de locatie aan de sportweg gebruik gemaakt worden van het speellokaal van school.

· Wanneer er sprake is van een extra dag(deel) of ruiling van een dag(deel) en er binnen de eigen stam/basisgroep geen plek is.

· Wanneer er op 1 van de groepen maximaal 6 kinderen zijn dan mogen beide groepen samengevoegd worden, mits er op dat moment in totaal maximaal 16 kinderen bij de dagopvang, maximaal 16 kinderen in de gecombineerde groep of maximaal 22 kinderen bij de BSO aanwezig zijn, anders blijven de beide groepen apart.

· Op sommige dagen/momenten kan het, door de kind-aantallen, voorkomen dat wij genoodzaakt zijn een of meerdere kinderen op te laten vangen op de andere stam/basisgroep. De beroepskrachten kijken bij de keuze van het kind / de kinderen naar het kind zelf, naar zijn behoeftes en evt. broertjes/zusjes op de andere groep. Om de veiligheid van het kind en de kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen zullen de beroepskrachten extra aandacht en oplettendheid schenken aan het betreffende kind(eren).

Voor de opvang van een kind op de andere stam/basisgroep hebben we de schriftelijke toestemming nodig van de ouder. Bij de kinderen wordt het onderwerp tijdens het intake gesprek besproken en het toestemmingsformulier eventueel ingevuld.

 

Groepsgrootte
Op dit moment is er sprake van 2 stamgroepen en 3 basisgroepen(BSO), van per dag maximaal:
- 12 kinderen in de kruimeldiefjes van 0-4 jaar (2 of 3 beroepskrachten)
- 16 kinderen in de boefjes van 0-4 jaar (2 of 3 beroepskrachten)
- 22 kinderen in de groep van 4-13 jaar. (2 beroepskrachten)
- 12 kinderen in de groep van 7-13 jaar (1 beroepskracht)


Op een dergelijke groep wordt de beroepskracht- kindratio gehanteerd volgens de kwaliteitseisen van kinderopvang. (https://1ratio.nl/bkr/#/)

bottom of page