top of page
Kid spelen met Bubble

INSPECTIE
RAPPORTEN GGD

 

Jaarlijks inspecteert de GGD (onaangekondigd) elke dagopvang (inclusief peuteropvang), buitenschoolse opvang en elk gastouderbureau, evenals een selectie van de gastouders. De GGD inspecteert risico gestuurd; als een opvang het in het verleden goed deed, dan wordt deze het jaar daarop minder intensief geïnspecteerd.

De GGD inspecteert verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals de veiligheid, accommodatie en het pedagogisch beleid. De GGD schrijft na iedere inspectie een rapport dat wordt gepubliceerd op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Via de volgende link kunt u de inspectierapporten van Kids Centre opzoeken.

Dagopvang Kids Centre ( hier )

BSO de Piraten ( hier )
BSO Kids Centre ( hier )

Kinderen die hun schoenen knopen
bottom of page