top of page
Kid spelen met Bubble

OUDERCOMMISSIE

Kids Centre heeft een oudercommissie. Deze stelt zich tot doel, om binnen het kader van de doelstellingen van kinderdagverblijf Kids Centre, de belangen te behartigen van de ouders.

Wettelijk is geregeld dat een oudercommissie (O.C.) adviesbevoegdheden heeft. Zo kunnen wij (de O.C.) adviseren over voorgenomen besluiten van de directie aangaande de uitvoering van pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, openingstijden, prijzen en het kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster en groepsgrootte.

Als oudercommissie proberen wij met behulp van dit adviesrecht de belangen van ouders/verzorgers met betrekking tot de opvang van hun kind(eren) te behartigen en hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wij proberen de kwaliteit van het uitvoerend werk op Kids Centre (dagopvang en bso) te bewaken, door invloed uit te oefenen op het beleid, de betrokkenheid van ouders/verzorgers te stimuleren en de communicatie te bevorderen.

De oudercommissie vergadert ongeveer 1 keer per 6/8 weken aan de hand van een vooraf opgestelde agenda (ook ouders kunnen hiervoor onderwerpen aandragen). Bij deze vergaderingen is ook af en toe de directie van Kids Centre aanwezig. Zij voorzien ons van informatie en kunnen onze vragen beantwoorden. Naast de vergaderingen zijn er ook activiteiten vanuit het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang waar de oudercommissie wordt gevraagd mee te doen, denk aan de algemene ouderavond, sinterklaas. De taken binnen de commissie zijn verdeeld, er is een vaste voorzitter en secretaris en onderling verdelen we de taken die buiten de vergaderingen geregeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een stukje voor de nieuwsbrief of het helpen bij activiteiten. Ook regelt de oudercommissie ieder jaar een presentje voor de leidsters op de de dag van de leidsters.

Kortom het vraagt een kleine tijdsinvestering, maar het is ook erg leuk om samen met andere ouders betrokken te worden bij de gang van zaken rondom de kinderopvang van onze kinderen.

Hoe kan ik lid worden van de oudercommissie?
Nieuwe leden zijn altijd welkom, maar omdat dit officieel geregeld moet zijn d.m.v. verkiezingen houden wij die 1 keer per jaar, indien nodig. Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, dan kunt u zich via onderstaande mail adres bij ons aanmelden.

Contact opnemen?
Mocht u vragen, ideeën of klachten hebben, waarover u wilt praten met de oudercommissie, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de leden van de oudercommissie.
Hun email adres is: ockidscentre@gmail.com

 

 

         Leden oudercommissie:
                 Stefan Veldhuis, Manon Ruijter, Elina Rol-van Benthem, Desi Veldhuis-Jansen en Mark Haagsma.

Bekijk hieronder de verschillende regelementen:

bottom of page